دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3069

داشتم راه می رفتم که سرم تو گوشیم بود و داشتم چیزی رو تایپ می کردم یهو از کنار شنیدم چندتا پسر رو موتور نشستن و می گن نخوری تو دیوار سرت تو گوشیت هست. تلاش کردم با 110 تماس بگیرم ولی بدترین رفتار و پیگیری ممکن رو داشتن.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/04/29
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: خراسان رضوی
شهرستان: نیشابور
آدرس محل: خیابان پانزده خرداد