دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3130

به همراه پدرم به یک مغازه برای خرید رفتیم و زمانی که لباس رو پوشیدم و پدرم گفت بیا بیرون ببینم بهت میاد یا نه. وقتی اومدم بیرون و اون فروشنده به بهانه کمک به درست کردن لباس تو تنم به سینه هام دست زد و من هیچ حرفی نزدم. ولی با پدرومادرم درمیون گذاشتم پس از یک هفته و واکنششون این بود ک کرم از خود درخته. هدیه دائمی مقدم 17 ساله.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/06/07
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: گیلان
شهرستان: آستارا
آدرس محل: آستارا کوی فرهنگیان روبروی مسجد فاطمه زهرا نه