دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 2003

سلام من یه دخترم که 16 سالمه. داشتم از کلاس برمیگشتم با دوتا از دوستام. هوا گرم بود خواستم از توی کوچه بریم که سایه باشه و خنک تر. همون موقع یه آقایی با موتور اومد و ایستاد جلوی این باکسایی که مال برق هستن و موتورش پارک کرد و پیاده شد. از دور دیدیم داره تکون تکون میخوره بی اعتنایی کردیم ولی وقتی جلوتر رفتم دیدیم اقایی الت جنسی رو از شلوارش در اورده و توی دستش گرفته. من به دوستام گفتم سریعا دور بشیم و دیدم خانوم دیگه ای که اومد بیاد تو کوچه و انقدر ترسید که سریعا راهشو کج کرد و دوید. ولی اگه عقل الانمو داشتم و اگاهی الان رو همه رو خبر دار میکردم که این فرد مریض داره روح و رواح خانوم هارو آزار میده. از اون موقع جرات توی کوچه رفتن رو ندارم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/06/30
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: اصفهان
شهرستان: اصفهان
آدرس محل: خانه اصفهان