دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3180

تاریخ و سن خیلی دقیق نیستن چون بارها شاهد مزاحمت خیابانی توسط وسایل نقلیه بودم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/08/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: بلوار فردوس شقایق جنوبی