دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3123

مسیر رفت و آمد هرروز من میدان طالقانیه، ودقیقا فقط 3دقیقه پیاده روی دارم، یعنی از تاکسی پیاده میشم به سمت خیابان طالقانی میرم و بعداز گذشتن از یک چهارراه سوار تاکسی دیگه ای میشم، در این یک سال روزی نبوده ک آزارکلامی نشم، بعضی اوقات سکوت میکنم و بعضی اوقات پرخاش میکنم و جواب میدم..اما واقعا تحمل هرروزه اش داره سختتر میشه و خسته کننده...جدیدا وقتی میبینم کسی خیره بهم نگاه میکنه منم خیره میشم بهشو اگه بخوادچیزی بگیه اخم میکنم یا جوابشو میدم...اما میدونم "این آدم جدید من نیستم😔"


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/06/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: گلستان
شهرستان: -
آدرس محل: میدان طالقانی