دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 912

در ماشین خود نشسته بود کنار همسرم و در حال شیر دادن به کودک خود بودم که شالم از سرم افتاده بود.ناگهان دو تا مرد منفور به خود اجازه دادن و در ماشین ما شروع به نگاه کردن کردن و به همسرم گفتن که چرا به خانمت نمیگی حجابش رو درست کنه؟ این رفتار اونها باعث شد که همسرم ناراحت شود و با من دعوا کند ولی به آن‌ها هم گفت که به شما ربطی ندارد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/06/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: اصفهان
شهرستان: اصفهان
آدرس محل: ماشین شخصی خود