دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3217

پیش دبستانی بودم و تایم صبح. یادمه که همیشه مامانم منو تا سر کوچه میبرد و سوار سرویس میکرد ولی یه روز صبح تنهایی میرفتم که صدای یه دختره رو شنیدم که التماس میکرد. پسر همسایمون رو دیدم که یه دختر راهنمایی رو کنار دیوار نگه داشته بود با دست و پاهاش و داشت تلاش میکرد که ببوسدش. دختره ترسیده بود من هم خیلی ترسیدم و قبل از اینکه پسره ببینه دویدم و رفتم ولی هنوز بعد چندین سال اون صحنه رو به وضوح یادمه حتی تا دبیرستان توی اون محل زندگی میکردیم و اون پسر هم مجرد بود و من از دیدنش توی کوچه میترسیدم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1380/09/10
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: لرستان
شهرستان: بروجرد
آدرس محل: