دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3216

طرفای ظهر بود داشتم از مدرسه برمیگشتم کوچه خلوت بود یهو حس کردم یکی به باسنم دست زد برگشتم دیدم یه پسر 14 15 ساله است. سرش داد زدم بیشعور مریض! یه سنگ برداشت و انداخت سمتم که خورد به مچ پام و شروع کرد فحاشی و پدرسگ گفتن. منم دیدم ممکنه صدمه ببینم فرار کردم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1392/02/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: لرستان
شهرستان: بروجرد
آدرس محل: