دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 2001

در حین پیادروی با دوستم خودروی ریو مسافتی ما رو دنبال کرد و اول گفت دو نفر خورسگان که یعنی تاکسی است و بعد شروع به توهین و فحاشی کرد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/02/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: اصفهان
شهرستان: اصفهان
آدرس محل: خیابان کمال اسماعیل-حدفاصل پل فردوسی و پل چوبی