دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3127

منتظر دوستم بودم و داشتم با تلفن صحبت میکردم که متوجه یه صدا از ماشین پارک شده توی کوچه شدم و دیدم که التش رو تو دستش گرفته و منو صدا میکنه تنها کاری که تونستم انجام بدم فرار بود


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1396/12/14
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: پونک