دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 2004

18 ساله بودم ساعت 6ونیم صبح هنگام عبور از خیابان به سمت سرویس‌های دانشگاه بودم که اتومبیلی مدام سدمعبر میکرد و بالاخره نگاهی داخل اتومبیل کردم به نشانه اعتراض حرفی بزنم که با عورت نمایی مرد آزارگر مواجه شدم و بقدری شوکه شدم که به سرعت دور شدم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1396/09/14
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: اصفهان
شهرستان: -
آدرس محل: خیابان نواب صفوی روبروی ترمینال صمدیه