دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3038

مردی به بهونه آدرس خواستن تو کوچه از من سوال پرسید و منم حدود ده سالم بود و گفت منو ببر باین ادرس و منو راهنمایی کن منم بردمش و یه کوچه بازیک و خلوت پیدا کرد و گفت ببین از اینجا میتونی پیدا کنی اون خونه رو و خودشو بهم چسبوند و دستامم گرفت بعد کسی رد شد گفت اینجا نمیشه گفت بریم تو اون کوچه و تا منو رها کرد فقط دویدم هیچ موقع یادم نمیره


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1385/05/11
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: مرد
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: اصفهان
شهرستان: اصفهان
آدرس محل: شریف واقفی