دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3077

بعد از باشگاه با یه حال خسته داشتم برمیگشتم خونه، نه ارایشی داشتم نه لباس تحریک امیزی پوشیده بودم، با دوستم پشت تلفن حرف میزدم که متوجه یه پسر جوون کنارم شدم که خیلی بد نگاه میکرد و شروع کرد به چرندیات گفتن و حرفای جنسی زدن. چون با تلفن حرف میزدم فقط یه نگاه نفرت امیزی بهش کردم و گفتم مزاحم نشو. ولی حالا هی فکر میکنم باید جوری برخورد میکردم که دیگه جسارت نکنه به زنی اونطور بی شرمانه حرف بزنه!


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/05/05
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: گیلان
شهرستان: -
آدرس محل: سد ساحلی