دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3158نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/07/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: خراسان شمالی
شهرستان: -
آدرس محل: کوچه کلانتری 11