دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3157

من روی نیمکت نشسته بودم یه آقایی از پشت اومد و منو لمس کرد و من بلافاصله شروع به جیغ زدن کردم متاسفانه اون محدوده کسی نبود و سروصدای ماشینها زیاد بود، اینقد حالم بده که خدا میدونه میخوام برم اون محدوده ببینم دوربینی هست که پیداش کنم و شکایت کنم...


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/08/02
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: یزد
شهرستان: -
آدرس محل: خیابان استاد احمد آرام