دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3202

داشتم داخل کوچه به سمت خیابون میرفتم که آقایی پشت سر من شروع به راه اومدن کرد‌. فکر کردم داره مسیرشو میره و با من کاری نداره اما یک لحظه که برگشتم دیدم داره بهم نزدیک میشه و آلت جنسیش رو نمایان کرده و در دست گرفته. تنها کاری که تونستم بکنم فرار بود... فقط از ترسم می دویدم و اون هم دنبالم میومد با چند تا ماشین داخل کوچه اومدن و نتونست ادامه بده.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/09/28
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: البرز
شهرستان: -
آدرس محل: