دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3186

یه شب خیلی عادی با یه پوشش خیلی ساده داشتم از کلاس بر میگشتم که یهو یه ماشین کنار پام سرعتش رو کم کرد و من یه لحظه بهش توجه کردم و فکر میکردم ماشین یکی از ساختمان های کوچه هست و سرعتش رو کم کرده تا بتونه بره به پارکینگ ساختمانش. ولی یهو با یک صحنه بسیار زشت و وحشتناک مواجه شدم .مردی که آلتش رو بیرون آورده بود و هی به من اشاره میکرد و کلی الفاظ زشت و رکیک به کار میبرد و حدود 30 تا 40 متر از مسیر من رو با این کار ادامه داد. شاید این اتفاق برای اون آدم در حد چند دقیقه بوده باشه ولی تا مدت ها حس امنیت رو در من سرکوب کرده و هراس و نگرانی رو در من ایجاد کرده


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/09/09
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: البرز
شهرستان: کرج
آدرس محل: