دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 1997

به همراه دوستم قدم می زدیم که مردی جوان با خودرو پرشیا سفید از کنار ما رد شد و مکس کرد و با دهان و زبان خود شکلک های جنسی در آورد و ماچ فرستاد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/02/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: اصفهان
شهرستان: اصفهان
آدرس محل: خیابان توحید-کوچه کلیسای مریم غربی