دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 1994

امروز برای مصاحبه کاری با تیپ رسمی و یک روسری تقریبا 1 متر و نیمی و مرتب سوار اتوبوس شدم به مقصد سعادت اباد بیشتر مسیر من سوار اتوبوس بودم و بعد وارد اتوبوس بعدی که مسیر صنعت -شهرک بوعلی هست رو سوار شدم و قبلش از راننده پرسیدم اتوبوس چه زمانی حرکت میکنه (تنها زمانی که بیرون اتوبوس ایستادم و صحبت کردم) و بعد سوارشدم و نشستم روی صندلی. اتوبوس خالی بود وقتی نشستم نگاهم به پنجره بود که دیدم همراه با نشستن من یک پراید کنار اتوبوس ایستاد. اول فکر کردم حتما راننده اسنپ یا تاکسی است یا منتظر کسی. همینطور مشغول گوشی و تو حال و هوای خودم بودم هر چند وقت به بیرون نگاه میکردم و پراید همچنان به موازات جایی که من نشسته بودم ایستاده بود. یه لحظه دقت کردم که راننده سعی داشت خم بشه و من رو واضح تر ببینه و دقت کردم داره من رو ور انداز میکنه اول اهمیت ندادم. دقت کردم راننده تلاش میکرد چهره اش دیده نشود ولی خودش رو کم میکرد که منو واضح ببینه به خودم نگاه کردم چیزی که از من میدید فقط یک نیم تنه پر از پارچه بود دقیقا به چه چیزی نگاه میکنه؟! تعجب کردم دیدم همچنان که به من نگاه میکنه به الت تناسلی اش دست میزند شوکه شدم و ترسیدم حتی از دیدن این صحنه تعجب کردم یعنی دیدن یک خانم در اتوبوس هم تحریک شدن دارد؟! و چرا این شخص کنار من به موازات اتوبوس ایستاده و منو تماشا میکنه و تلاش هم میکنه چهره اش دیده نشه.. انقدر شوکه شدم از رفتارش که بلند شدم صندلیم رو عوض کنم .. فکرد دارم میرم سراغش سریع گاز داد و فرار کرد با خودم گفتم کاش از پلاکش عکس میگرفتم و بیشتر ازین که مغز منم اون لحظه قفل شد و ترسیدم و شوکه شدم که چرا این کار رو میکنه ..از ترس دیگه حتی سوار اسنپ و ماشین های غیر تاکسی نمیشم فقط اژانس و تاکسی ... این ترس ها همیشه تو وجودم هست همیشه از جای خلوت که یه مرد هم حضور داره میترسم ولی این اتفاق در ملا عام و تو روز روشن بود ..عجیب بود و وحشتناک


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/02/14
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: میدان صنعت- بلوار خوردین-ایستگاه اتوبوس (شهرک بوعلی-صنعت)