دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 932نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1386/09/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: مرد
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: البرز
شهرستان: کرج
آدرس محل: