دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3050

روی پله برقی مترو بودم مردی از پشت سعی داشت دستشو بزنه به بدنم، سریع برگشتم و هرفحشی که بلد بودم رو بهش دادم، به انتهای پله هم که رسیدم بهش گفتم الان به پلیس مترو میگم، دنبال پلیس که رفتم‌ فرار کرد و از یه خروجی دیگه خودشو گم‌و گور کرد. متاسفانه مردم‌ هم فقط مثل مترسک نگاه میکردن و هیچ کس به من نگفت خرت به چند.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/08/21
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: متروی تئاترشهر