دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3241

آقایی که دم در نمایشگاه ماشین ایستاده بود وقتی که یه خانوم از روبرو میومد به دوستش بلند گفت عجب سینه هایی داررررره !!!! خانوم تقریبا 1 متر با آقا فاصله داشت و من از روبرو رد میشدم دیدم که صورتش قرمز شد لباس خانوم یه مانتو فرم معمولی کارمندی بود اگرچه اعتقاد به مرتبط بودن لباس و آزار جنسی ندارم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/11/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 35 - 45

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: نیاوران قبل از 4 راه مژده نمایشگاه ماشین