دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3211

رییس شعبه به یکی از کارمندان بانک که خانم مطلقه‌ای است متلک می‌گوید. مخفیانه به او از طریق تلفن همراه پیام می‌دهد. مرتب او را با نگاه تعقیب می‌کند. کارمند برای استفاده از سرویس بهداشتی باید به طبقه بالا مراجعه کند و او را تعقیب می‌کند.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/11/01
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 35 - 45

استان: گیلان
شهرستان: رشت
آدرس محل: بانک صادرات شعبه گلسار