دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3190

من کیمیا 23 سالمه. روایت زیاد دارم. از موتوری که منی خودش رو به سمتم پاشیده تا ماشین هایی که برام می ایستند. از مزاحمت های 6 صبح با فرم مدرسه گرفته تا تیپ مهمونی که هیچ تفاوتی با اون نداره، از تجاوز واقعی تا قضاوت شدن بخاطر ازادی جنسی به انتخاب خودم! و اما جواب من: همیشه داد، گاهی هم فحش های رکیک مثل خودشونه، گاهی هم گلاویز میشم، خیلی جاها هم انگشت وسط! خیلیا میگن تو گنگی "gang" دختر! ولی نه! من خیلیم شکنندم! فقط یاد گرفتم بجنگم و نه فقط برای خودم هر جا کسی ازار ببینه و نتونه دفاع کنه من اونجا هستم. از حق خودم بگذرم از حق بقیه نمیگذرم. چشم ها رو نباید بست.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/09/20
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: منطقه 5، منطقه2