دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3118

دوبار در همین لوکیشن دو نفر متفاوت رو دیدم که با ماشینشون تنها در میدان صادقیه محل پر رفت و امد انجام کار غیر اخلاقی میکردن و عورت نمایی بود. بشدت منزجر شدم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/03/22
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: فلکه دوم