دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3196

توی این هوای آلوده، در حالی که چشم و گلوم می سوزه، از محل کار به سمت خانه روانه ام. نزدیکی خانه، سمند خاکستری از کنارم رد می شود، راننده مردی سیه چهره است که لب هایش را قلوه می کند و متلک جنسی می پراند. ناگهان یادم می آید چند روز پیش هم همین کار را کرده بود و روانم را بهم ریخته بود، این بار موفق میشوم شماره پلاکش را بردارم. زنگ میزنم پلیس 110، پاسخگو پلیس زنی است که می تواند آزار روحی من را بهتر درک کند. در نهایت می خواهم، پلاک ماشین مرد را به پلیس امنیت ارجاع دهد یا گشت پلیسی به محل بفرستد تا به بیمار جنسی پرسه زن حداقل تذکری دهد. متوجه میشم هیچ قانونی و هیچ اقدامی در این خصوص وجود ندارد. این در حالی است که خودروی شخصی من بدلیل جرم کشف حجاب بدون تفهیم و ارائه هیچ مستندی، بعد از مساعدت بالاترین مقام مربوطه، 7 روز مشمول توقیف شده است.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/10/08
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: خ شریعتی، بالاتر از سینما ایران، خ مقدم