دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3198

منو دوستم همیشه بعد مدرسه با مترو میایم خونه چون خونمون خیلی دوره بعد اون روز یکمی دیر از مدرسه خارج شدیم و فکر کردیم از مترو جا موندیم و روی پله ها هم حدودا 5 تا پسر بودن و دوستم بهشون گفت برن کنار تا ما رد شیم و وقتی رسیدیم به ایستگاه دیدیم هنوز قطار نیومده برای همین اون پسرا مسخره کردن و این مسخره کردن روزای بعد هم ادامه داشت به این صورت که میومدن تو ایستگاه منتظر ما و ادای ما رو در میاوردن و مسخره میکردن و متلک مینداختن


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/09/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: خراسان رضوی
شهرستان: -
آدرس محل: مترو شهدا