دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3036

به همراه دوستم روی نیمکت نشسته بودیم و درحال بستنی خوردن بودیم که دو پسر به ما نزدیک شدن و براساس همون بستنی خوردن(!) چندبار متلک زشت به ما گفتند. هیچکس اهمیتی به کار اونها نداد و فقط خودمون جوابشون رو دادیم که بالاخره رفتند.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/05/30
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: فارس
شهرستان: شیراز
آدرس محل: پارک آزادی