دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 2011

پرستار وقتی در دستشویی بودم وارد شد..... به بیمارستان گزارش دادم ولی هیچ کاری نکردند


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1395/06/30
محدوده زمانی: 24 تا 5 نیمه شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: سعادت آباد، بیمارستان عرفان