دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 2009

کارگر موقع عبور دستش را به باسنم کشید.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/01/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: اکباتان، خیابان عظیمی، لبنیاتی