دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3159

پیشنهاد بی شرمانه بعد از دادن‌ مدارکم جهت درخواست کار


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/07/14
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: گلستان
شهرستان: -
آدرس محل: خیابان طالقانی شرقی، روبروی آموزش پرورش