دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3212

خونه یکی از دوستام بودم که میخاستیم بریم کلاس و اسنپ گرفتیم. راننده اسنپ تا در خونه اومد و بعد با ما تماس گرفت که لطفا سفر رو لغو کنید من نمیتونم ببرمتون. ما که نمیدونستیم چجوری لغو کنیم راننده گفت بیاید دم در تا خودم لغوش کنم. وقتی رفتیم دم در و دوستم گوشیو گرفت سمتش، سفرو لغو کرد و دست دوستمو با دستاش محکم گرفته بود و می مالید و به سینه اش دست زد ما هم داد و فریاد کردیم و چند تا از همسایه ها بیرون اومدن و راننده فرار کرد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/06/07
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: فارس
شهرستان: -
آدرس محل: