دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3129

مورد لمس قرار گرفتم.داد و بیداد کردم و همه مردم با تعجب بهم نگاه میکردند ولی فرد متجاوز ترسید و خیلی سریع فرار کرد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/06/31
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: تجریش. بازار سنتی