دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3184

یک دختر دبیرستانی درحال رفتن به مدرسه بود که دیدم یک مردی با موتور سیکلت دنبال او راه افتاد. به او متلک می انداخت و حتی ازش خواست تا سوار موتور شود اما دختر قبول نکرد و به سرعت دوید تا به مدرسه اش برسد که دیگر من بقیه اش را نمی دانم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/08/18
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: تهران.خیابان معلم. خیابان مرودشت