دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 1995نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/02/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: کردستان
شهرستان: -
آدرس محل: شهرک بهاران