دیده بان آزار

زنان نیویورگی در مقابل دادگاه کیفری علیه خشونت جنسی شعار دادند

متجاوز تو هستی


روز جمعه بیش از صد زن در نیویورک در مقابل دادگاه کیفری این شهر که هاروی واینستین در آن محاکمه می‌شود و همچنین در مقابل برج ترامپ گرد هم آمدند تا صدایشان را در مقابل خشونت‎های جنسی بالا ببرند.
معترضان که لباس‌هایی مشکی و قرمز بر تن داشتند، به انگلیسی و اسپانیایی شعارهایی می‌دادند که توسط مجموعه فمینیستی شیلیایی «لاس تزیس» آغاز شد.

اعتراضات با ترانه‌ی "Un Violador en Tu Camino" (یک متجاوز در راه توست) شروع و تبدیل به یک سرود شد و در اعتراضات فمینیستی در سرتاسر جهان به اجرا درآمد. معترضان شعار می‌دادند: «مردسالاری مانند داوری است که تنها به دلیل متولد شدن ما را قضاوت می‌کند.»، «اینکه چه لباسی پوشیده بودم و اینکه کجا بودم، تقصیر را بر گردن من نمی‌اندازد.»

معترضان پس از تجمع و شعار دادن در بیرون دادگاه منهتن، جایی که هاری واینستاین به اتهام چندین مورد تجاوز و آزار جنسی در آن محاکمه می‌شود، یک صدا شعارها را در مترویی که به سمت بالای شهر و برج ترامپ می‌رفت، ادامه دادند. آنها این ترانه را چندین مرتبه در مقابل برج بین‌المللی ترامپ اجرا کردند و با انگشت‌های نشانه رفته به سمت درهای هتل فریاد زدند: «El violador eres tú»، «متجاوز تویی».