دیده بان آزار

پژوهش جدید درباره مزاحمت جنسی در محیط‌های کاری در آلمان

از هر 11 آلمانی یک نفر در محیط کار آزار جنسی دیده است

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که در سه سال اخیر در آلمان تقریباً از هر هشت زن و از هر ۲۰ مرد یک نفر با سخنان، حرکات یا لمس مورد آزار یا مزاحمت جنسی در محیط کار قرار گرفته است. این مزاحمت‌ها در برخی مشاغل بیشترند. تقریبا از هر ۱۱ آلمانی یک نفر در سه سال اخیر در محیط کار خود از مزاحمت جنسی آزار دیده است.

این را نتایج یک پژوهش که از سوی "اداره فدرال ضد تبعیض" انجام و حال منتشر شده نشان می‌دهد. ۱۳ درصد زنان و پنج درصد مردانی که به سوالاتی در این زمینه پاسخ داده‌اند گفته‌اند که با سخنان یا شوخی‌ها، حرکات نامناسب یا لمس شدن و دیگر انواع رفتارها برای آنها مزاحمت جنسی در محیط کار ایجاد شده است.

 

آزار لفظی از همه بیشتر است

این پژوهش نشان می‌دهد که آزار جنسی در محیط کار به شکل لفظی از همه بیشتر رایج است. از هر سه نفر، دو نفر از این نوع مزاحمت سخن گفته‌اند. ۴۴ درصد از نوع نگاه‌ها و حرکات شکایت کرده‌اند و تقریبا ۳۳ درصد نیز از مزاحمت جنسی به شکل لمس سخن گفته‌اند. پژوهش نشان می‌دهد که در اغلب موارد این گونه مزاحمت‌ها نه یک بار که به دفعات تکرار شده‌اند و میزان مزاحمت جنسی در برخی مشاغل نیز بیشتر است.

این رفتار عمدتا از سوی مردان صورت می‌گیرد. هم‌چنین رابطه کاری کسانی که مزاحمت جنسی دیده‌اند با افرادی که آنها را آزار داده‌اند در این پژوهش بررسی شده است. بیش از نیمی از کسانی که مورد سوال قرار گرفته‌اند گفته‌اند که از سوی افرادی خارج از ارتباط کاری یعنی از سوی مشتری، بیمار یا مراجعه کنندگان مورد مزاحمت جنسی قرار گرفته‌اند. به دنبال این گروه همکاران و روسا قرار دارند.

فرانسیسکا گیفای، وزیر امور زنان در آلمان، می‌گوید این پژوهش هم‌چنین نشان می‌دهد که مزاحمت جنسی در محیط کار یک مشکل گسترده و رایج است. به عقیده او حتی یک مورد هم زیادی است و کارفرما و مقام‌های اداری موظفند به شکل فعال با این مسئله و با پیامدهای آن خود را درگیر کنند، فرقی هم نمی‌کند که این مزاحمت از سوی چه کسی صورت گرفته است، مشتری، همکار یا رئیس. 

 

منبع: دویچه‌وله فارسی