دیده بان آزار

30 سلفی با 30 آزارگر خیابانی


آزار خیابانی ازجمله تجربه‌هایی است که به صورت مکرر برای زنان اتفاق می‌افتد‌. سخت‌ترین قسمت آنجاست که اغلب در رویارویی با این اتفاقات  نمی‌دانیم باید چه واکنشی نشان داد. آیا بهتر است بی‌توجهی کرد و گذشت یا ماند و درگیر شد؟  نوآ جانسمای 20 ساله راه هوشمندانه‌ای برای مقابله با آزارگرانش انتخاب کرده و پیام قدرتمندش را به مخاطبانش می‌دهد. او با تمامی مردانی که  برایش سوت می‌زنند سلفی می‌گیرد و جالب آنکه این سلفی‌ها را مخفیانه نمی‌گیرد. نوآ از آزارگرانش می‌پرسد که آیا با او عکس می‌اندازند و آن‌ها هم خرسند و بدون درک موقعیت می‌‌پذیرند. او می‌نویسد که آزارگرانش هرگز از این درخواست نگران یا مشکوک نمی‌شوند چرا که سوت زدن را رفتار عادی می‌دانستند.

در این پروژه یک‌ماهه نوآ آرشیوی از 30 عکس در اکانت ایسنتاگرامش تهیه و منتشر کرد. آن هم در حالی که این زن جوان عکس‌برداری از موقعیت‌های زیادی را  به خاطر ترسیدن از آزارگر یا فرار کردن آنها از دست داده بود. یک پس‌زمینه اصلی که در عکس‌ها به چشم می‌خورد صورت جدی و بی‌نشاط نوآ و پوزخند آزارگران است که به احساس ناامنی و نارضاتی‌ای که به نوآ داده‌اند، بی‌توجه‌اند. نوآ می‌نویسد که هدفش از این پروژه مشخص است: «سوت زدن برای یک زن تعریف کردن از او نیست.»از ژانویه  2018 در آمستردام جریمه نقدی 190 دلار مجازات آزار خیابانی اعلام شد و نوا جانسمای جوان امیدوار است که حمایت قانون موقعیت بهتری را برای زنان رقم زند.