دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 1988

وقتی دوستم رسید به خانه‌ام ناراحت بود. گفت مردی از بالای پل که به کوچه ما اشراف دارد، بر سرش فریاد میزده که مگر تو کافری؟ روسریت رو سر کن. اینجا مملکت اسلامی است. دوستم هم می‌گفته این به خودم مربوط است. اما مرد همچنان داد و فریاد می کرده و می‌گفته مگر از خدا نمی‌ترسی؟


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/01/27
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: اوین