دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 956

من یک زن 31 ساله‌ام، با ظاهری معمولی، داشتم با پسرم سوار ماشین می‌شدم که یک موتور سوار همراه یک دختر بچه کنار پنجره ماشین ایستاد,. من من کنان ادرس پرسید,، من گفتم که اهل اینجا نیستم و نمی‌شناسم. اون مرد شروع کرد سینه‌های خودشو مالوندن و لباشو خیس کردن. من پامو گذاشتم رو گاز و فرار کردم. نترسیده بودم، شوکه شدم، انتظارشو نداشتم، واقعا حالم بده.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/01/18
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: خوزستان
شهرستان: بهبهان
آدرس محل: