دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 929نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1396/04/06
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: همدان
شهرستان: همدان
آدرس محل: