دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 928

در حالی که ایستاده بودم تاکسی بگیرم، یه نفر از پشت به من چسبید و گفت «قربون اون رونات» و سریع خودش را تو جمعیت گم کرد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/12/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: کردستان
شهرستان: سنندج
آدرس محل: میدان آزادی