دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3088

نه آرایش خاصی داشتم نه پوششم نامناسب بود با این حال دو تا آقا حدودا 40 ساله سوار ماشین نیم ساعت دنبالم کردن و مدام با تیکه ها و حرفای زنندشون منو آزار میدادن. حتی اخرش یکیشون پیاده شد و اومد سمتم و شروع کرد حرف زدن منم بدون توجه به ایشون از پلاک ماشینشون عکس گرفتم و شروع کردم با پلیس تماس گرفتن. همین که این حرکت من رو دیدن رفتن


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/05/17
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: مارلیک بلوار ارغوان