دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3051

رفته بودم نمایشگاه کتاب. تو غرفه های شلوغ کتابای کمک درسی که واقعا همه تو هم میلولن منتظر برادرم بودم که رفته بود برام کتابا رو بگیره. لای جمعیت داشتم به زور حرکت میکردم که ناخودآگاه متوجه شدم دستی رو بدنمه. از نعجب خشکم زد دیدم مردی که سن حدودا بالایی هم داشته داره با شدت نوک سینه هام رو فشار میده. باورم نمیشد و فقط داد زدم چیکار میکنی که بلافاصله راهشو کشید و فرار کرد. وحشتناک بود کاش میتونستم بی آبروش کنم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1394/02/16
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: نمیشگاه بین المللی کتاب