دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3049

با دوستم قرار گذاشته بودم که بعد دانشگاه همدیگه رو ببینیم. منم باید قسمتی از راه رو تا محل قرارمون پیاده میرفتم. از خیابون که خواستم رد شم یه موتوری با دوتا سوارش بطری که دستشون بود رو محتویاتشو رو من ریختند. یه لحظه از ترس کلا قفل کردم. فکر کردم اسید ریختند روم. خیلی خیلی ترسیدم ولی وقتی دیدم که نمیسوزم فهمیدم آب بوده. قسمت بد تر این بود که موتوری ها از دیدن عکس العمل من که وحشتزده شدم خیلی ذوق کردند و خوشحال شدند و از اون بدتر این که من با وجود عصبانیت شدیدم فقط تونستم زیرلب بهشون فحش بدم تا خودم خالی شم و کار دیگه ای از پیش نبردم :(


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/04/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: زنجان
شهرستان: زنجان
آدرس محل: سعدی نرسیده به میدان انقلاب