دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 1989

دو پسر نوجوان تو پیاده‌رو متلک جنسی انداختن و خندان رد شدن.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/02/11
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: خیابان آپادانا