دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3037

با یکی از دوستانم رفته بودیم خرید و در همون حین دو پسر سوار بر موتور شروع به تعقیب و متلک گفتن ما کردن و حتی وقتی ما وارد فروشگاهی میشدیم اونها هم پیاده میشدن و میومدن دنبالمون. با اینکه متلک گفتن و آزاری که به ما می رسوندند کاملا واضح بود هیچکس واکنشی نشون نداد و با فقط با سرعت از مسیرهای شلوغ رفتیم محل کار پد دوستم و اونها هم منتظر ما مونده بودن وقتی پدر دوستم رو دیدن ترسیدن و رفتن!


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/07/03
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: فارس
شهرستان: داراب
آدرس محل: حد فاصل خیابان بهار _میدان باغ ملی