دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3052

سوار یک ماشین به عنوان تاکسی شدم. دو نفر سوارش بودند. مسیر را عوض کرد و من را داخل یک پارکینگ خونه برد و در انجا دو نفره به من تجاوز کردند. مراجع قانونی هم خیلی این قضیه را جدی نمیگیرند.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/03/28
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: اتوبان محلاتی