دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3071

یه آقایی با آب و تاب بهم گفت : « سینه ات رو ...» باهاش دعوا کردم اول. بهش گفتم آبروت رو ببرم جلوی همکارات؟ بگم بهم چی گفتی؟ بهم گفت: تو قاطی داری. من چیزی نگفتم. خلاصه یک دقیقه داد و بیداد داشتیم. دقیقا سه قدم دور داشتم می شدم که یه عابر پیاده دیگه از همه دنیا بی خبر اومد. و دوباره بهم گفت: سینه ات رو ...


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/05/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: بازار پانزده خرداد