دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3073

لازمه بگم که علیرغم داشتن پوشش چادر، آزارگر بصورت مکرر توهین کرد و متلک گفت


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/05/03
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: خراسان رضوی
شهرستان: مشهد
آدرس محل: کوهسنگی 12، نرسیده به حکیم نظامی 6، کارگران برج در حال ساخت